Webinar “Zelfcontrole”

 20,00

De Stichting StiBCO organiseert op donderdag 16 juni van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals.
Zelfcontrole is essentieel t.b.v. het zelfstandig functioneren in het onderwijs en de maatschappij. De (executieve) functie zelfcontrole is veel breder dan je fouten corrigeren, het betekent dat je in staat bent om jezelf te controleren en niet zozeer of je in staat bent jezelf te verbeteren.

Beschrijving

Zelfcontrole
“Je moet nog even je werk controleren”
Wat vaak bedoeld wordt is dat een leerling/kind zijn fouten moet verbeteren!

Professionals moeten echter een leeromgeving creëren waarin kinderen en jongeren zelfregulatie en zelfcontrole vaardigheden ontwikkelen (Hattie, Biggs & Purdie, 1996).
Kinderen en jongeren gaan hierdoor effectieve foutdetectievaardigheden (zelfcontrole) ontwikkelen om een doel te bereiken. Deze foutdetectievaardigheden leiden tot zelf-feedback (metacognitief inzicht). Dergelijke zelfcontrole kan zeer krachtig zijn op voorwaarde dat kinderen of jongeren enige kennis en begrip hebben over de te maken taak, het doel en de strategieën bezitten om de taak mogelijk succesvol af te ronden. Bovendien kunnen kinderen en jongeren efficiëntere strategieën zoeken, ontwikkelen en inzetten om de taak succesvol te voltooien.

Zelfcontrole

  • Bied kinderen en jongeren materiaal/taken aan waarin zelfcontrole mogelijk is, zodat ze zonder hulp of ondersteuning kunnen bepalen of het correct is.
  • Zelfcontrole betekent dat je in staat bent om jezelf te controleren en niet zozeer of je in staat bent jezelf te verbeteren.
  • Bij een fout kan het kind/de jongere om ondersteuning vragen en bij correct-zijn kan hij een ander ondersteunen = zelfregulatie.

De webinar wordt verzorgd door Emiel van Doorn, ontwikkelaar van het concept Mediërend leren. Zijn levensmotto is “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, blijf dan van zijn gebreken af“. Hij heeft zich de laatste 34 jaar verdiept in de ontwikkeling van mensen. Hij heeft zich daarbij gericht op cognitieve en executieve functies, waaronder het belang van de vaak vergeten executieve functie: ‘zelfcontrole’.

Deze webinar is op donderdag 16 juni van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00. De webinar wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.

Indien u deze webinar samen wilt volgen met de webinar ‘Volgehouden aandacht’ dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 link korting voor de 2 webinars Zelfcontrole en Volgehouden aandacht.