Pubers zijn niet lastig, toch? (11-06-’24)

 20,00

Stichting StiBCO organiseert op dinsdag 11 juni 2024 van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals. Pubers zijn vreemde wezens, daarover is iedereen het wel eens. Hun lichaam groeit op een nogal merkwaardige manier uit, waardoor ze bijvoorbeeld een tijdje naar verhouding veel te lange armen en te grote handen en voeten hebben. Of ze worden ineens heel mollig en dan weer uitgesproken mager. Hun brein doet ook heel raar, zo blijkt uit al die heftige emoties, irrationele beslissingen en ondeugdelijke argumenten die ze zelf volkomen normaal vinden. Hoe komt dat toch, vragen veel volwassenen zich af. In deze webinar gaan we in op wat het als volwassene betekent om uw kind of leerling te zien opgroeien en wat het betekent voor de opvoeding en het geven van onderwijs aan de pubers van 11 tot 18 jaar.

Beschrijving

Pubers zijn niet lastig, toch?

“De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht alle gezag”

Als geen ander bent u ervaringsdeskundige op het gebied van de puberteit. U bent immers zelf ooit puber geweest. Nu als leerkracht/begeleider of ouder ontmoet u dagelijks de gedragingen van uw leerlingen en kind die deze boeiende levensfase doorlopen. Toch hebben wij vaak het gevoel op te moeten boksen tegen de nukken van onze pubers.

Het puberbrein (Chaotisch en scherp)
Ze maken ruzie met hun ouders, luisteren naar de verkeerde vrienden, nemen onaanvaardbare risico’s, wisselen voortdurend van stemming, ruimen nooit hun kamer op. Ze gedragen zich, kortom, onuitstaanbaar, vinden veel volwassenen. Pubers hebben geen goede reputatie, maar gelukkig is sinds een jaar of tien duidelijk dat hun eigenaardige gedrag te wijten is aan de grootscheepse constructiewerkzaamheden die plaatshebben in hun onvoltooide brein.

Puber én leerling zijn is zo makkelijk nog niet! “Wat gaat er om in het hoofd van onze pubers?” en “Experimenterend en risicovol gedrag in de puberteit”

Het is de bedoeling tijdens de webinar enig inzicht geven in de ontwikkeling van het puberbrein en het bijbehorend gedrag. Pubers zien heus wel dat riskant gedrag of uitstelgedrag gevolgen kan hebben. Toch laten ze het genot van het moment zwaarder wegen dan de eventuele nadelen die ze er later van kunnen ondervinden.

Tijdens deze webinar wordt er een kort vergelijk gegeven waar de verschillen liggen in gedrag van pubers tussen vroeger (toen u puber was) en nu. Ook zal er ingaan worden op het belang van u als leerkracht en ouders voor uw leerlingen of kind om vorm te geven aan hun groei naar volwassenheid en het gelijktijdig uit moeten voeren van schoolse en maatschappelijke verplichtingen. Aandacht wordt besteed welk toekomstbeeld de huidige pubers hebben (die vaak er heel anders uitziet dan hoe wij het als volwassenen zien) en hoe zij daar op een prachtige wijze invulling aangeven.

Deze webinar is op dinsdag 11 juni 2024 van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00. Indien u deze webinar samen wilt volgen met de andere webinars dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 bij 3 webinars en € 7,50 bij 4 webinars.
Link korting van € 5,00 voor de 3 webinars.
Link korting van € 7,50 voor 4 webinars.