Plannen en prioritering

 20,00

De Stichting StiBCO organiseert op donderdag 19 januari 2023 van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals.
Tijdens de webinar voor professionals en ouders zal ingegaan worden op het bredere concept plannen (als cognitieve en executieve functie), zal worden besproken dat plannen geen norm heeft en beïnvloed wordt door levenservaring, leeftijd, problematiek en de complexiteit van het plan zelf.

Beschrijving

Plannen en prioritering

Plannen en prioritering is op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de door jezelf gestelde doelen te bereiken.

 • Je eigen keuzes van handelen en gedrag in lijn brengen met de activiteit, behoeften, wensen, de prioriteiten en de doelen van de uit te voeren taak.
 • Hierbij hoort de vaardigheid om in te kunnen schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je deze het beste kunt verdelen en hoe je een deadline moet halen. Daarbij eigen prioriteiten stellen en ook prioriteit geven aan de tevredenheid van medeleerlingen, vrienden, collega’s etc.
 • Het beheersen van een groot aantal cognitieve functies en het hebben van levenservaring is noodzakelijk voor het correct kunnen plannen en het stellen van prioritieten.

executieve functiesProblemen met plannen

 • Zoals hierboven is waar te nemen vragen het correct uitvoeren van plannen veel van de onderliggende en gecombineerd gebruik van de cognitieve functies.
 • Kinderen en pubers hebben moeite met een tijdsplanning te maken, wat niet onlogisch is omdat dit door levenservaringen ontwikkeld moet worden.
 • Kinderen en jongeren die moeite hebben met planning, vergeten aan hun werkstuk te beginnen, hebben aan het eind van de week hun weektaak niet af. Lukt het niet om hun huiswerk af te maken. Door gebrek aan overzicht kunnen zij hun taken moeilijk organiseren. Ze weten niet wanneer ze moeten beginnen en ook niet waarmee.
 • Hebben moeite met te bepalen welk leer- of maakwerk als eerste opgepakt moet worden. Eenmaal gestart kan men vaak wel komen tot een uitvoering die naar tevredenheid is.

Opmerkingen m.b.t. plannen en prioritering :

 • Je moet plannen wanneer je op vakantie gaat, een feest moet organiseren, op tijd bij de tandarts moet zijn, bij je vriendje gaat spelen, of het huiswerk maken wordt of gamen etc. Dus bijna overal waar je uitvoert moet je plannen!
 • Je kunt een plan bedenken om een doel te bereiken of om een taak af te maken.
 • Een plan maken en beslissen welke stappen genomen moeten worden om het doel te bereiken.
 • Prioriteit: Wat moet er eerst gebeuren en wat daarna? Wat is het belangrijkste, heeft het meeste haast?
 • In welke mate kan je onder druk inschatten welke taken belangrijk(er) zijn dan andere en keuzes maken.
 • In hoeverre kan je omgaan met onverwachte tegenslagen of veranderingen?

Tijdens de webinar voor professionals en ouders zal ingegaan worden op het bredere concept plannen (als cognitieve en executieve functie), zal worden besproken dat plannen geen norm heeft en beïnvloed wordt door levenservaring, leeftijd, problematiek en de complexiteit van het plan zelf.

De webinar wordt verzorgd door Emiel van Doorn, ontwikkelaar van het concept Mediërend leren. Zijn levensmotto: “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, blijf dan van zijn gebreken af“. Hij heeft zich de laatste 35 jaar verdiept in de ontwikkeling van mensen, hij heeft zich daarbij gericht op cognitieve, executieve functies en het belang van metacognitie.

De webinar is op donderdag 19 januari 2023 van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00.
Deze webinar wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.

Indien u deze webinar samen wilt volgen met de andere webinars dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 bij 3 webinars en € 7,50 bij 4 webinars.
Link korting van € 5,00 voor de 3 webinars.
Link korting van € 7,50 voor 4 webinars.