Leerpotentieelonderzoek – Dynamic Assessment (3-10-23)

 20,00

Stichting StiBCO organiseert op dinsdag 3 oktober 2023 van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals. Het leerpotentieelonderzoek staat voor methodes en testen die de leerbaarheid en de mate waarin kinderen/jongeren kunnen leren zichtbaar maken. De toekomstgerichte benadering verschilt van het klassieke intelligentieonderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leer- en ontwikkelproces) onderwerp is van onderzoek.

Beschrijving

Leerpotentieelonderzoek

Dynamic Assessment (of leerpotentieelonderzoek) staat voor methodes en testen die de leerbaarheid en de mate waarin kinderen/jongeren kunnen leren zichtbaar maken. De toekomstgerichte benadering verschilt van het klassieke intelligentieonderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leer- en ontwikkelproces) onderwerp is van onderzoek. De onderzoeker is geïnteresseerd in de (meta)cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en – wanneer hierbij problemen opgemerkt worden – in de wijze waarop hij hierin verandering teweeg kan brengen.

Inclusief

Bij leerpotentieelonderzoek wordt en is het kind of jongere eigenaar van zijn eigen talenten, beperkingen en kwaliteiten, het onderzoek is volledig transparant, zowel het kind, de jongere, de ouders als de professionals krijgen inzicht in de resultaten van het onderzoek. Kenmerkend van deze onderzoeksmethode is dat het handelingsgericht is. Het kind/de jongere heeft zelf kennis van de bevindingen, heeft commitment m.b.t. de resultaten en draagt zelf verantwoordelijkheid wat het betekent voor zijn of haar ontwikkeling en leren. Dit is bijzonder relevant t.a.v. actuele ontwikkelingen als inclusie het Inclusief Onderwijs, Werken naar Vermogen, de cliënt gerichte benadering, het passend onderwijs en natuurlijk bij het ‘leren-leren’

In tegenstelling tot klassieke intelligentietesten wordt tijdens de afname van dynamische testen, (leerpotentieelonderzoek), hulp en feedforward verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden. Tevens mag het kind/de jongere de tijd nemen om tot eigen oplossingen te komen. Dynamic assessment is per definitie een ontwikkeling- en remediërend gerichte benadering.

Zorgvuldige en liefdevolle interactie

Tijdens het onderzoek wordt – in een zorgvuldige en liefdevolle interactie in de Zone van de Naaste Ontwikkeling met het kind/de jongere – gezocht naar de aard van de interventies die nodig zijn om de cognitieve en sociale, emotionele en affectieve problemen, die aan de basis liggen van de zwakke prestaties op de test in het bijzonder en de leerproblematiek in het algemeen, te verhelpen. Deze benadering levert informatie op die nuttig en noodzakelijk is voor de remediëring van het kind/de jongere.

Deze webinar is op dinsdag 3 oktober 2024 van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00. Indien u deze webinar samen wilt volgen met de andere webinars dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 bij 3 webinars en € 7,50 bij 4 webinars.
Link korting van € 5,00 voor de 3 webinars.
Link korting van € 7,50 voor 4 webinars.