Inclusie

 20,00

De Stichting StiBCO organiseert op dinsdag 4 oktober 2022 van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals.
Tijdens deze webinar gaan we in op de ontwikkelingen m.b.t. inclusie in het onderwijs en de zorg. U krijgt adviezen en tips waardoor de eerste stappen gezet worden naar meer inclusiviteit en we meer recht doen aan de Rechten van het kind.

Beschrijving

Inclusie

Inclusie

Onderwijs is géén doel
Onderwijs is géén doel, maar een middel om te komen tot groei, ontwikkeling en leren. Waarom denken we toch dat elk leerprobleem op te lossen is met verlengde instructie, differentiatie, instructietafels, bijles etc. Kunnen we echt niet kijken naar de talenten en kwaliteiten van onze kinderen? Juist onze kinderen vragen gezien te worden in hun mogelijkheden en talenten omdat dat hen een positief toekomstperspectief geeft.

“Naar inclusiever onderwijs”
Moet je dan alles zelf kunnen of is je toekomst pas echt positief als je in staat bent om je eigen werk te controleren en hulp te vragen?
Vernieuwingen in het onderwijs worden te veel gezocht in de pedagogische en didactisch aanpak, terwijl er ook zoveel antwoorden liggen bij andere wetenschappen als bijv. positieve (ontwikkelings)psychologie, cognitieve neurowetenschap etc.?

Inclusief onderwijs is niet onderwijs 1 op 1 of de standaard aanpak van onderwijs op maat. We moeten dit uitvoeren zonder dat het leidt tot meer werkdruk en we mogen ook niet dezelfde fouten maken als bij de invoering van Passend onderwijs. Tevens moet we leren, zoals de rechten van het kind het van ons verlangt, het samen met de leerling doen ongeacht zijn leeftijd, problematiek, soort onderwijs etc. We gaan leren om de leerling werkelijk centraal te zetten en je gaat leren om de onderwijsbehoeften van de leerling samen met hem of haar te formuleren.

De Nederlandse maatschappij, de instellingen en de scholen zijn ‘time’ georiënteerd
Ability: de leerling kan het wel met meer tijd en met meer mentale operaties (metacognitie, cognitieve en executieve functies).
Efficiency: de vaardigheid/kennis is er wel, maar het gaat niet snel en zorgvuldig.

Inhoud van de webinar:

  • In deze webinar gaan we kritisch kijken naar onze eigen visie op inclusiviteit.
  • Inhoudelijke invulling van inclusie en wat het betekent voor de begeleiding, onderwijs en opvoeding
  • Vragen en bedenkingen worden besproken.
  • Tips en handvaten worden gegeven om meer onderwijs en begeleiding meer inclusief te geven.

Deze webinar is op dinsdag 4 oktober 2022 van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00. De webinar wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.

Indien u deze webinar samen wilt volgen met de andere webinars dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 bij 3 webinars en € 7,50 bij 4 webinars.
Link korting van € 5,00 voor de 3 webinars.
Link korting van € 7,50 voor 4 webinars.