Executieve functies en spel

 20,00

Stichting StiBCO organiseert op maandag 20 maart 2023 van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals.
Tijdens de webinar voor professionals en ouders zal ingegaan worden op het inzetten van spel ten behoeve van de ontwikkeling van cognitieve en executieve functies. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan de overkoepelde vaardigheid metacognitie en hoe de geleerde vaardigheden vervolgens toegepast kunnen worden in educatieve taken.

Beschrijving

Executieve functies en spel

Bij het concept Mediërend Leren denken we anders over spel: spel is om te ontspannen, te ontwikkelen en te leren. Wij willen de deelnemer uitdagen om spel meer in te zetten in de dagelijkse praktijk, dit vooral ter stimulering van de cognitieve en executieve functies en om eens een andere keuze te maken dan herhaling van de leerstof.

Spel is er om te ontspannen, én om te ontwikkelen en te leren. Deze webinar daagt ouders en professionals via twee invalshoeken uit meer spel(letjes) in te zetten in de dagelijkse praktijk:
1. Een kind/jongere speelt en fantaseert elke dag. Dat vinden we vaak zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan wat een jeugdige mist als hij/zij niet of nauwelijks speelt of sport. Wat weten we over de ontwikkeling van een kind/jongere als het niet aan (team)sport, gamen of spelen toekomt en zeker voor diegenen met een beperking? Hoe verloopt hun ontwikkeling en op welke manieren kunnen we hun leren en ontwikkeling stimuleren?
2. Onder andere dr. Christine Hessels-Schlatter geeft aan dat het mogelijk is via spelmateriaal o.a. (meta)cognitieve, executieve, emotionele en sociale vaardigheden bij kinderen/pubers te ontwikkelen. Spelmateriaal biedt hiertoe een toegankelijke en betekenisvolle ingang. Bijkomend voordeel is dat kinderen en jongeren de vaardigheden die ze leren tijdens spel ook gaan toepassen op veel andere terreinen w.o. het onderwijs en stage (metacognitie en transfer).

Onderwerpen die onder meer aan de kort besproken worden:
– Welk spelmateriaal is geschikt en hoe kunnen cognitieve spelsessies ingericht worden?
– Welk spelmateriaal/games kunnen we inzetten om de cognitieve en executieve functies van kinderen/pubers te ontwikkelen t.b.v. schoolse vaardigheden?
– Waar doet het spelmateriaal cognitief en sociaal een beroep op en sluit dit aan bij het kind/puber?
– Hoe brengen we via spel het metacognitieve proces opgang (transfer), zodat de tijdens het spel geleerde vaardigheden op een veelheid van terreinen w.o. onderwijs toegepast kan worden?
– Wat kan spel(en) betekenen voor de kinderen/pubers met een concentratie en/of gedragsprobleem?

De webinar wordt verzorgd door Emiel van Doorn, ontwikkelaar van het concept Mediërend leren. Zijn levensmotto: “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, blijf dan van zijn gebreken af“. Hij heeft zich de laatste 35 jaar verdiept in de ontwikkeling van mensen, hij heeft zich daarbij gericht op cognitieve, executieve functies en het belang van metacognitie.

Deze webinar is op maandag 20 maart 2023 van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00.
De webinar wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.

Indien u deze webinar samen wilt volgen met de andere webinars dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 bij 3 webinars en € 7,50 bij 4 webinars.
Link korting van € 5,00 voor de 3 webinars.
Link korting van € 7,50 voor 4 webinars.
StiBCO EF-CF-MC